Жилищна сграда на ул. Константин Доганов №13

  • Трудно достъпен терен за по-големите машини
  • Съобразяване с инфраструктурата на ВиК
  • Кратък срок на изпълнение

Имоти за продан в сградата