Какво сме направили

  • 3D проект
  • Груб строеж
  • Ландшафтно проектиране
  • Басейн
  • Двор

Предизвикателство

  • Трудно достъпен терен за по-големите машини
  • Съобразяване с инфраструктурата на ВиК
  • Кратък срок на изпълнение
Most Recent Projects
Contact us

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

basein-chasten-dom-zavarshenbasein-galata-zavarshen